Mgr. František Kaleta


Advokátní kancelář Kaleta a partneři, v.o.s.

Mgr. František Kaleta - Advokát

Právní služby

Advokátní praxe Mgr. Františka Kalety počíná ode dne 1.7.2001. Činnost advokátní kanceláře jejíž je společníkem je zaměřena na tato právní odvětví: občanské právo, obchodní právo včetně zakládání a likvidace společností, pracovní právo a trestní právo.

V oblasti občanského práva je činnost advokátní kanceláře zaměřena především na problematiku občanského soudního řízení, včetně řízení rozhodčího a řízení u soudních exekutorů. Advokátní kancelář poskytuje podnikatelským subjektům komplexní právní poradenství v obchodních věcech, ve věcech práva obchodních společností, i v oblasti obchodních závazkových vztahů.

V oblasti pracovního práva poskytuje advokátní kancelář konzultace ve věcech vzniku, změn a zániku pracovních vztahů a právní pomoc při pracovněprávních sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v řízení před soudem. Advokátní kancelář se věnuje rovněž výkonu obhajoby v trestním řízení, a to včetně výkonu povinností obhajoby ex offo.

Jednou z dalších činností vykonávaných advokátní kanceláří je výkon funkce insolvenčního správce, kdy je možné také nabídnout spolupráci při likvidaci společností či družstev před jejich zánikem.

Kancelář nabízí možnost zastupitelnosti, a to nejen pro oblast Moravskoslezského kraje, ale také v rámci partnerských kanceláří např. v Olomouci a Praze, kde má kancelář také svou pobočku.